Perfetta Premium

Giấy chứng nhận (xem thêm)

Perfetta bắt nguồn từ  chữ “Perfect” – “Hoàn hảo” trong tiếng Anh. Dòng sản phẩm này thích hợp sử dụng cho tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả y tế các ngành công nghiệp chuyên dụng.

Liên Hệ

PHU BAO DISTRIBUTION

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 3914 2980
+84 918 68 11 89

info@phubaodistribution.com.vn

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK